Instituce a organizace

Nacházíte se zde Domů  > Instituce a organizace

Zobrazeno 20 z 30 položek
 • Náhledový obrázek
  0

  Úřad práce Jičín

  Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zaměřujeme se na pomoc v hmotné nouzi. Zajišťujeme státní sociální podporu, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvky na péči. Zabýváme se ochranou zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

 • Náhledový obrázek
  0

  Finanční úřad Jičín

  Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

 • Náhledový obrázek
  0

  OSSZ Jičín

  Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání tiskopisů.

 • Náhledový obrázek
  0

  Sociální služby města Jičína

  Provozujeme pečovatelskou službu o celkové kapacitě 285 uživatelů. Zajišťujeme terénní a ambulantní služby sociální péče. Pomáháme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně. Nabízíme pomoc při zajištění stravy. Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím.

 • Náhledový obrázek
  0

  Apropo Jičín

  Nabízíme sdružování mentálně postižených a jejich rodin. Zajišťujeme léčbu jízdou na koni, manipulací se psem a poslechem nebo vytvářením hudby. Možnost volnočasových aktivit i víkendových pobytů.

 • Náhledový obrázek
  0

  Stacionář Kamarád

  Stacionář KAMARÁD zajišťuje pravidelnou pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního a tělesného postižení. Zajišťuje komplex služeb na podporu nezávislosti rozvojem specifických vlastností a dovedností s ohledem na jejich životní potřeby a zdravotní stav, pro orientaci v běžném životě tak, aby se uměli dle vlastních schopností a možností o sebe maximálně možně postarat za předpokladu i […]

 • Náhledový obrázek
  0

  Městská policie Jičín

  Zajišťujeme ochranu a bezpečnost osob a majetku a dohlížíme na dodržování vyhlášek. Podílíme se na bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Odhalujeme přestupky a jiné správní delikty. Provádíme dohled nad dodržováním čistoty v obci. Provozujeme Městskou záchytnou stanici pro psy.

 • Náhledový obrázek
  0

  Technické služby města Jičína

  Zajišťujeme pohřební služby, údržbu zeleně, komunální hospodářství a dopravu. Provádíme úklid veřejných prostranství a údržbu veřejného osvětlení.

 • Náhledový obrázek
  0

  Pragonettrade, s.r.o.

  Sbíráme a zpracováváme kovový odpad. Vykupujeme měděné, hliníkové, olověné, zinkové, cínové, směsné odpady a nikl. Nabízíme ekologickou likvidaci autovraků, strojních zařízení, výrobních linek a poradenskou činnost. Demolujeme haly. Zajišťujeme pronájem techniky (váhy, nůžky, kontejnery).

 • Náhledový obrázek
  0

  TSR Czech Republic, s.r.o.

  Výkup železa, výkup kovů a výkup barevných kovů zajišťují naše sběrné suroviny po celé ČR. Vykupujeme kovošrot, elektromotory, chladiče, kabely, hliník, měď a další kovový odpad. Nabízíme komplexní řešení pro výrobní průmysl-sběr a odvoz šrotu v našich kontejnerech a likvidaci technických zařízení.

 • Náhledový obrázek
  0

  Česká pošta Jičín

  Nabídka vnitrostátních a mezinárodních poštovních, peněžních a kurýrních služeb. Prodej dálničních kuponů a doplňkového sortimentu. Roznáška informačních a propagačních materiálů. Poskytování služeb Czech POINTu.

 • Náhledový obrázek
  0

  Česká pošta Jičín - Nové město

  Nabídka vnitrostátních a mezinárodních poštovních, peněžních a kurýrních služeb. Prodej dálničních kuponů a doplňkového sortimentu. Roznáška informačních a propagačních materiálů.

 • Náhledový obrázek
  0

  Městské informační centrum Jičín

  Nabízíme předprodej lístků pro Biograf Český ráj a Masarykovo divadlo, vstupenky přes Tickestream, Ticketportal a Ticket-Art. Prodej letenek horkovzdušným balónem. Zajišťujeme kopírování, scanování, zpoplatněný veřejný internet, laminace. Poskytujeme turistické informace a prodej suvenýrů.

 • Náhledový obrázek
  0

  TeamPrevent - PREPO, s.r.o.

  Pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Zajišťujeme pracovně lékařské služby, vstupní a periodické školení BOZP pro zaměstnance a vedoucí, preventivní bezpečnostní prověrky pracovišť, zpracování havarijních plánů a povinné dokumentace BOZP, revize zařízení.

 • Náhledový obrázek
  0

  Ing. Jaroslav Čejka

  Provádím školení a zpracování dokumentace v oblasti BOZP, PO a ekologie pro firmy i jednotlivce.

 • Náhledový obrázek
  0

  BV CZ, s.r.o.

  Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Prodej osobních ochranných prostředků.

 • Náhledový obrázek
  0

  Michal Vagenknecht

  Nabízím školení bezpečnosti práce a požární ochrany, zpracování potřebné dokumentace, vyhledávání rizik či pravidelné kontroly dle zákoníku práce.

 • Náhledový obrázek
  0

  Jarmila Barancová

  Nabízím poradenství a služby v oblasti BOZP, PO, ekologie a EMS.